W dzisiejszych nerwowych czasach coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której nie każdy chce i jest w stanie rozwiązywać swoje problemy polubownie. Kolejki w sądach są coraz dłuższe a na rozwiązanie sporu czeka się dłużej ponosząc ogromne koszty sądowe. W USA wiele sporów rozwiązywanych jest na etapie mediacji, czyli rozmowy z osobą trzecią, która nie jest emocjonalnie zaangażowana w spór.

Wraz z zapotrzebowaniem na mediatorów trzeba było określić specyfikę oraz etykę zawodu mediatora. Wiele  uczelni wyższych postanowiło zorganizować kierunki studiów podyplomowych, które maja na celu kształcić przyszłych mediatorów.Szkoły i kursy dla mediatorów dostępne są już w każdym niemalże mieście.

Nie każdy jednak będzie mógł osiągnąć status mediatora sądowego, który będzie uprawniał do prowadzenia mediacji z nakazu sądowego. Niestety, nie do końca jasna jest rola rozjemcy w sprawach karnych, jednak wraz z rozwojem tego zawodu coraz bardziej krystalizują się jego obowiązki w tym zakresie.

Coraz częściej firmy windykacyjne stosują także miękkie narzędzia mediacji,które polegają na prowadzeniu mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Często są one bardziej skuteczne niż tradycyjne formy windykacji.

Umiejętności mediacyjne w sprawach cywilnych są często mocno sprawdzane jeśli chodzi o osobę mediatora ponieważ każda ze stron może wykluczyć danego mediatora z prowadzenia mediacji. Mediator w sprawach prywatnych musi być osobą opanowaną i nie ulegającą działaniu stresu. Metody działania mediatorów są różne szczególnie jeśli chodzi o metody rozwiązywania problemów rodzinnych, gdzie właściwie każdy problem jest inny, jak różni są ludzie, którzy w nim uczestniczą.

Koszty i czas trwania postępowania mediacyjnego są również na korzyść mediacji w sporze mediacje vs. Sądy – mediacje trwają dużo krócej, mają bardzo dobre rezultaty odraz są stosunkowo tanie.